Thiết kế thi công chung cư EuroWindow

Thông tin dự án:

. Chủ đầu tư: anh Cường

. Địa chỉ: Tòa Eurowindow – Trần Duy Hưng – Hà Nội

. Hạng mục: Thiết kế nội thất chung cư + thi công cải tạo nội thất chung cư

. Diện tích xây dựng: 110m2

. Thời gian thiết kế và thi công: 2013

. Đơn vị thực hiện: Công ty Kiến Trúc Vàng

hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.
hình ảnh thiết kế nội thất chugn cư là hình ảnh thi công cải tạo toàn bộ các không gian của căn hộ, mang lại những không gian đẹp và hợp lý với như cầu của khách hàng.

DỰ ÁN QUAN TÂM